Vores skole

Nærvær, tydelighed, anerkende tilgang og høj faglighed

Natur og Helhedsskolen Billesbølle er en specialskole. Vores elever bliver visiteret til os gennem Middelfart kommune.

Selv betragter vi os som et alternativ til den almindelige folkeskole. Vi har elever fra 7 år – 17 år, der kan afslutte deres forløb hos os med en niende- og/eller tiendeklasses eksamen, der er adgangsgivende til ungdomsuddannelserne på lige vilkår, som eksamenerne fra en almindelig folkeskole er det.

Da vi både er en skole og et behandlings sted, arbejder vi med et helhedssyn i forhold til det enkelte barn. Det betyder i praksis, at vi arbejder med udvikling i følgende tre kompetencer områder:

Den personlige kompetence – Hvad er der i barnets værktøjskasse?

Her arbejder vi eksempelvis med:

 • Hvordan agerer barnet i forhold krav?
 • Resiliens – er barnet modstandsdygtig?
 • Selvværd og trygheds behov
 • Selvregulerende/behovsstyret
 • Interesser og styrkesider

Den sociale kompetence – Hvordan agerer barnets i samspil med andre?

Her arbejder vi eksempelvis med:

 • Hierarki
 • Interaktion med andre
 • Hvordan er barnets adfærd i forbindelse med samarbejde?
 • Interesser og styrkesider

Den faglige kompetence – Hvordan tilegner barnet sig ny viden?

Her arbejder vi eksempelvis med:

 • Hvad er barnets standpunkt i de enkelte fag?
 • Hvordan lærer det enkelte barn bedst?
 • Interesser og styrkesider

Vi arbejder ud fra daglige observationer, og det er vores erfaring, at arbejdet med at få ryddet de personlige og sociale udfordringer af vejen åbner læringsvinduet.

Udover observationer i forhold til de tre ovenstående kompetenceområder, arbejdes der I det daglige ligeledes med børnenes generelle og fundamentale værdier og kompetencer, ligesom kropsbevidsthed, motorik og bevægelse har høj prioritet.

Hertil kommer en behandlingslinje, hvor der er et mere dybdegående fokus på det enkelte barns udfordringer og kompetencer. Behandlingslinjen tager afsæt i en statusbeskrivelse i forhold til de tre kompetenceområder, og er et vigtigt redskab for barnets videre udvikling.

Behandlingslinjen udarbejdes efter følgende model:

 • Hvorfor fokuseres på netop denne problemstilling?
 • Hvordan arbejder voksne og børn med problemstillingen?
 • Hvilke succeskriterier/tegn vil vi gerne se, for at vi bevæger os i den rigtige retning?
 • et tidsperspektiv?

Behandlingslinjen evalueres løbende.

Vil du i kontakt med os?

Udfyld formularen herunder og vi kontakter dig hurtigst muligt.