Undervisning

Meningsfuld undervisning

Selvom Natur- og Helhedsskolen er en specialskole, overholder vi undervisningsministeriets vejledende timetal for de enkelte fag.

 

Undervisning der giver mening

Med udgangspunkt i motivations- og selvbestemmelsesteorien tilrettelægger vi undervisning, der giver mening for den enkelte.

Med afsæt i forhold til elevernes interesser og styrkesider, opbygger vi undervisningsforløb i den enkeltes nærmeste udviklingszone. Som en slags ringe i vandet, hvor eleven starter ved den inderste ring, er det vores opgave, at sørge for, der altid er en udfordrende ring, den enkelte kan arbejde med. Der stilles krav til den enkelte elev, som vi ved at eleven kan honorere og samtidig udfordres af, således at de får en følelse af succes, når de har mestret en ny ring.

Undervisningen veksler mellem en boglig og en praktisk indgangsvinkel. Her er både klasserummet og pædagogiske aktiviteter en naturlig del af undervisningen.

Genkendelighed er et nøgleord for vores elever. Så hver dag startes med fællessnak, hvor dagens program gennemgås.

 

Alle ansatte byder ind

Uanset aktivitet byder alle ansatte ind med deres professionalisme. Det betyder, at er der planlagt en pædagogisk aktivitet, har læreren stadig sin faglighed med sig. Er der eksempelvis planlagt en fisketur, har læreren sin faglighed med sig, og kan undervise omkring pattedyr, krybdyr, padder fugl mm.

På sammen måde praktiseres det pædagogiske behandlingsarbejde også i klassiske undervisningssituationer. Har man eksempelvis boglig matematik, har pædagogen sin faglighed med sig, og kan arbejde med resiliens, udholdenhed – blive i noget der er svært, komme tilbage fra et “setback” mm.

Således understøtter og supplerer de to faggrupper hinanden til stor gavn for eleverne. Det er vores erfaring, at eleverne profiterer af denne form for undervisning.

Vi evaluerer løbende eleverne via elevplan, statusrapporter, faglige prøver, nationale tests mm. Det er målet at eleverne kommer på et aldersvarende fagligt niveau, og vi bestræber os på at eleverne bliver i stand til at tage folkeskolens afgangsprøve i så mange fag som muligt. Det sker i samarbejde med Middelfart Ungdomsskole.

Vil du i kontakt med os?

Udfyld formularen herunder og vi kontakter dig hurtigst muligt.