Boglig og praktisk indgangsvinkel

Undervisning

Eleverne undervises efter folkeskolelovens retningslinier, og der undervises dagligt i fagene dansk, matematik, engelsk og “almen viden”.

Faget “almen viden” tilrettelægges således, at geografi, historie, samfundsfag, fysik/kemi og kristendom tilgodeses. Dette sker for eksempel ved, at vi tilbringer en hel dag i fysik/kemi-lokalet. Desuden bruges dagene til ekskusioner og virksomhedsbesøg.

Undervisningen tilrettelægges med det formål, at hver time bliver en succes for det enkelte barn. Der stilles krav til den enkelte elev, som vi ved at eleven kan honorere og samtidig udfordres, således at de får en følelse af at de bliver fagligt bedre.

Hver dag startes med fællessnak hvor dagens program gennemgås. Undervisningen lægger op til, at hver elev tilegner sig en “klassekultur”, som muliggør fælles undervisning uanset alder og fagligt standpunkt.

Undervisningen veksler mellem en boglig og en praktisk indgangsvinkel og her er computeren en naturlig del af undervisningen.

Det tilstræbes at eleverne kommer på niveau i de fag de undervises i og der vil være mulighed for ekstratimer i de fag, hvor det er nødvendigt. Eleverne testes 2 gange årligt i fagene dansk og matematik. Vi anvender bl.a. fælles nationale test samt prøver fra Pædagogisk/psykologisk forlag.

Vi evaluerer eleverne via elevplan / statusrapporter / faglige prøver / nationale tests.

Det er målet at eleverne skal tage folkeskolens afgangsprøve i så mange fag som muligt. Det sker i samarbejde med Strib skole.

Udfyld formularen nedenfor for at komme i kontakt med os. Du kan også ringe til os på telefonnummeret i bunden af siden.