Nærvær, tydelighed, anerkende tilgang og høj faglighed

Pædagogiske mål

Helhedsskolen vil gerne styrke elevernes sociale kompetencer i en sådan grad, at det, at blive udsluset til anden skole eller uddannelse forekommer mere overskueligt for den enkelte elev. Ligeledes arbejder vi målrettet på, at styrke eleven via emotionel intelligens/kognitiv træning, så det enkelte barn kender sit positive og negative handlemønster og ligeledes får værktøjer og strategier til den videre bearbejdning, når følelser opstår. Der er generelt stort fokus på faglighed i Danmark. Derfor stræber vi efter at barnet når den faglige udvikling, som barnet kan rumme i forhold til den psykiske, mentale og kognitive tilstand, det udviklingsmæssigt befinder sig i. Vi tilstræber at barnet kommer i en god fysisk form, da vi har god erfaring med, at dette er med til at danne grobund for mange gode følelser. Derved bliver vejen lettere til at disse indfinder og rodfæster sig i kroppen. (selvværd, selvtillid, indlæring, sociale relationer).

Pædagogiske metoder

Vi arbejder med handlingspræget pædagogik, som er udstukket af kærlige, tydelige og konsekvente voksne. Vi råber ikke ad vores børn og unge, men i konfliktens hærgen beriger vi dem med voksnes tætte og nærværende selskab. Vi sikrer altid stor voksenkontakt, så den negative og destruktive følelse kan forlade kroppen og erstattes af et mere positivt syn. Vi er bredt uddannede indenfor læring og pædagogik og benytter dette faglige fundament til bla .daglige samtaler og/eller walk and talk tid, hvor vi i fællesskab med børnene finder værktøjer til at forandre negative tilstande. Vi arbejder differienteret i såvel faglige som pædagogiske kontekster og har altid det enkelte barn i fokus. Vi har konkretiseret de ord, der fylder mest i vores hverdag:

  • Nærvær
  • Tydelighed
  • Konsekvent
  • Anerkendende tilgang
  • Høj faglighed

Vi kan ikke arbejde fagligt uden vores pædagogik og heller ikke omvendt. Så disse to forudsætninger er en integreret del af vores tankegang.

Vi tolererer ikke mobning i vores hus og vi er meget konsekvente på denne del. Vi arbejder ud fra et grundlæggende positivt menneskesyn, hvor vi sætter fokus på elevernes udviklings-pontentiale. Både i forhold til elever og forældre/plejefamilier er det vigtigt for os, at opbygge tætte relationer for at skabe tryghed og anerkendelse.

Involveringspædagogikken er en naturlig del af vores praksis, da da vi ønsker at fremme følelsen af medejerskab på vores skole. Mange af vores elever har lidt flere nederlag i folkeskolen, så derfor har det stor værdi, at vores skole ikke ligner det de kommer fra. På vores skole ligger involveringspædagogikken også i at samle æbler ind fra vores mange æbletræer, samt plukke kirsebærrene og lave til marmelade.

Tryghed er et essentielt ord i vort arbejde med børnene, og det gælder også i vort forældrearbejde. Gennem tryghed ser vi barnets sande identitet og kan arbejde målrettet med den. En egenskab, vi mener er implicit og fundamental, er respekten for mennesker, ejendom og dyr. Dette er en forudsætning i vort pædagogiske arbejde og skal ligge i de mennesker, der har med Billesbølle at gøre.

Vi har i forbindelse med udarbejdelse af læringsprofiler haft besøg af Per Haugaard fra PLAN B. Dette har været inspirerende og hjulpet os til at kunne tilrettelægge et individuelt undervisningsmiljø. Læringsprofilerne lægger vægt på ting som fysiske elementer (lyd, lys, temperatur og design), emotionelle elementer (motivation, udholdenhed, ansvar og struktur), sociologiske elementer ( alene, par, gruppe, team), de perceptuelle forcer (auditiv, visuel, taktil, kinæstetisk) og fysiologiske elementer (mad, drikke, tid på døgnet og bevægelse) når der skal indlæres. Når de enkelte elementer er afstemt i forhold til eleven, er der gode muligheder for at indlære nyt og svært stof.

Vi arbejder igennem succesoplevelser og stiller ikke større krav end vi ved, at barnet eller forældrene kan indfri dem. Knus, accept, krav, troværdighed og rollemodeller er nøgleord for Billesbølle. Generelt tror vi det på det bedste i individet, og laver altid aftaler med vores børn. Holdes disse aftaler ikke, oplever børnene en hurtig og konsekvent indgriben fra de voksnes side.

Udfyld formularen nedenfor for at komme i kontakt med os. Du kan også ringe til os på telefonnummeret i bunden af siden.