Hvert enkelt barn er unikt og helt sin egen

Miljø

Læringsmiljø

På vores skole sidder vi ikke bare på en stol ved et bord. Vi stiller sofa og sækkestole til rådighed. Vi skaber rum og alternativer til dem som vægter svagt lys og omvendt. Vi har endda et rum som er fyldt med halm hvis dette kan have indlæringsfordele.

Vi laver en læringsstilsprofil på hvert enkelt barn, som de naturligvis har lavet selv, krydret med vores erfaring med det enkelte barn. Dette skema benytter vi ekstra når nyt og svært stof skal læres.

Vi har et omkringliggende miljø, som vi benytter flittigt, hvilket vil sige, når de kommer ind efter frikvarter har de brugt de overskudskræfter som der måtte være. Vi har vores egen fiskesø-Atvér- mountainbikes-rollespilsudstyr-vi spiller fodbold- osv. Der er altid voksne med ude, som deltager aktiv i hvad børnene skulle have lyst til, at beskæftige sig med.

Vi har en god normering, så hvis en voksen har en konflikt med et barn skal han/hun ikke have dårlig samvittighed ved at bruge tid på situationen. Dvs. børnene har hele tiden den hjælp der skal til for at hente det tabte ind eller fortsætte sit fagligt svarende niveau.

Spiersituationen er et miljø vi vægter højt. Altid med levende lys og mad som er lavet med omhu. Når man sidder i et sådanne miljø, indbyder det til hygge og rar og afslappet stemning. Vi bruger ligeledes spisesituationen pædagogisk og opdragende.

Voksnes miljø

Vi prioriterer en god normeringen på skolen af uddannet personale, som har mangfoldige spidskompetencer.

Alle fastansatte har en ugentlig forberedelsesdag, hvor man ikke rent fysisk skal være på skolen. På denne dag ligger man sin forberedelse, så man holder sine aftener og weekends fri, da man derved har tid til sin familie.

Da arbejdspladsvurderingen blev lavet, var der enighed i hele gruppen om, at det er den rigtige måde at køre tingene på her på stedet, og alle ansatte er glade og tilfredse. Personalet bliver løbende tilbudt kurser og efteruddanelse, så de er opdaterede med den nyeste viden pædagogisk og fagligt.

Undervisningsmiljø: fysiske rammer

Billesbølle har til huse i bygninger, der tidligere har været benyttet som besøgsbondegård. Vi har siden skolens start bygget om, istandsat og tilbygget, så vi i dag har et hus med store muligheder for læring og trivsel. Til skolen hører store og dejlige omgivelser med bla. fiskesø, ATV bane, multibane, beachvolley, bålhytte, motionsrum osv. Der er altid voksendeltagelse i alle dagens aktiviteter, hvilket sikrer gode trygge rammer for barnet.

Læringsmiljø

Hvert enkelt barn er unikt og helt sin egen. Barnet kan lære mangfoldigt enten visuelt, auditivt, kinestetisk , audio digitalt og oftest en blanding af disse. Læringsstile er ikke en undervisningsmetode, men en forståelse af at vi som mennesker er skabt forskelligt og derfor er det forskelligt hvilken en kanal af ovenstående læringsformer vi benytter os af. Derfor laver vi en læringsstiltest i samarbejde med barnet, så alle ved, hvordan barnet arbejder bedst og hvordan der skabes størst mulig udvikling. Derudover skabes der overblik over, hvor og hvordan vi udnytter det enkelte barns ressourcer. Helhedsskolen vægter højt, at det enkelte barn skal have en god skoledag, så derfor observerer vi meget på dagsformen og ud fra dette skabes det faglige rum.

Vi ligger stor vægt på en god voksennormering, da vores børn sikres tæt voksenkontakt, solotid og at de voksne altid har mulighed for snak, konfliktløsninger osv.

Spisesituationer er en vigtig del af vores pædagogiske arbejde. Vi spiser både morgenmad og frokost på skolen. Dette i hyggelige omgivelser med levende lys og mad lavet med omhu og med stor vægt på sundhed..

Udfyld formularen nedenfor for at komme i kontakt med os. Du kan også ringe til os på telefonnummeret i bunden af siden.