Åbent og kommunikativt samarbejde med bopælen

Forældresamarbejde

Ud fra vores helhedsorienterede livssyn anser vi forældresamarbejdet som en meget vigtig faktor for at barnet kan trives og udvikles. Skole og hjem skal være i tæt dialog og arbejde mod samme mål. Derfor har Billesbølle valgt at gøre således:

  • Familien får en tovholder som laver en samarbejdskontrakt med den enkelte familie. På den måde får familien den info, kvantitativt som de har brug for. Denne kontrakt ligger i barnets journal. Barnet og barnets udvikling er det vigtigste for os og dette kræver et åbent og kommunikativt samarbejde med bopælen. Denne tovholder sørger for at give besked i dagligdagen, i det omfang som er aftalt i deres samarbejde. Nogle vil gerne have meget info, hvor andre er tilfredse med mindre. Derudover er lederne altid tilgængelige, hvis man har brug for et godt råd. Da splitting er en del af behandlingsmiljøet, er den åbne og nysgerrige dialog vigtig. I vores koncept er det vigtigt at høre alle parter i sagen, inden konklusioner drages. I forhold til samarbejdsmøder er det også forskelligt hvad sagsbehandlere vil have og hvad bopælsforældre vil have, så dette aftales også individuelt
  • Der skrives en status 1 gang halvårligt. Efter denne er skrevet afholdes der et møde, hvor Psykolog fra driftsoverenskomstkommunen, sagsbehandler, forældre og relevante lærere og ledere fra skolen deltager. Her drøftes hvordan vi arbejder i den næstkommende periode på et halvt år.
  • 1 gang om året indbydes alle forældre uden børn, til en forældreaften. Denne aften er lidt åben. Vi fortæller som minimum omkring skoleåret, men ellers kan der forekomme foredrag, debatter osv. En aften i infoens tegn.
  • Skole- hjem samtaler er 1 gang halvårligt hvor fagligt og socialt niveau drøftes sammen med barn og forældre. Her det vigtigt at barnet altid kommer ud med hovedet højt og med en følelse af at ”kunne”. Hvis der er problemer tages dette i vores samarbejdsmøder
  • Samarbejdsmøder imellem skole og hjem er ikke lagt som et fast, men er en dialog ved den enkelte familie.

Dette er en liste som vi hvert år helt sikkert når som et minimum, men har forældrene brug for flere samtaler eller andet, står det utvetydigt fast at vi indfrier disse behov. Vi kigger meget på den respektive og enkelte familie og danner forældrearbejdet ud fra det. Ud over ovennævnte ser vi muligheder i at få en tredjepart med i forældre arbejdet hvis dette kunne styrke den enkeltes arbejde med deres barn.

Udfyld formularen nedenfor for at komme i kontakt med os. Du kan også ringe til os på telefonnummeret i bunden af siden.