Målgruppe

Børn i den skolepligtige alder

Natur og Helhedsskolen er et dagbehandlingstilbud med intern skole med en målgruppe der primært retter henvendelse til børn i den skolepligtige alder. Natur og Helhedsskolen har elever, som af forskellige årsager ikke kan rummes i den almindelige folkeskole og indeholder såvel anbragte som hjemmeboende børn. 

Vores elevers typiske diagnoser er som beskrevet nedenfor: 

  • Elever der er pædagogisk behandlingskrævende, og hvor der skal arbejdes med særligt tilrettelagt undervisning og behandling. 
  • Sårbare normalt begavede elever – muligvis med diagnoser, som ADHD, OCD, Aspergers eller andre adfærdsforstyrrelser, der behøver særlig struktur for at fungere i hverdagen. 
  • Skrøbelige børn og unge med indlæringsvanskeligheder, begrænsede   intellektuelle ressourcer eller motoriske problemer, der mangler strategier. 
  • Elever som er omsorgssvigtede. 

Vil du i kontakt med os?

Udfyld formularen herunder og vi kontakter dig hurtigst muligt.