Målgruppe

Børn i den skolepligtige alder

Natur og Helhedsskolen er et dagbehandlingstilbud med intern skole med en målgruppe der primært retter henvendelse til børn i den skolepligtige alder. Natur og Helhedsskolen har elever, som af forskellige årsager ikke kan rummes i den almindelige folkeskole og indeholder såvel anbragte som hjemmeboende børn.

Vores elevers typiske diagnoser er som beskrevet nedenfor:

  • Eleverne er pædagogisk behandlingskrævende og der arbejdes med særligt tilrettelagt undervisning og behandling.
  • Sårbare normalt begavede elever – muligvis med psykiatriske diagnoser, som behøver en særlig struktur for at fungere i hverdagen.
  • Børn og unge med ADHD, Gennemgribende Udviklingsforstyrrelser, GUA og Asperger syndrom, som samtidig kan have indlæringsvanskeligheder eller motoriske problemer.
  • Skrøbelige og behandlingskrævende elever, som mangler strategier og har begrænsede intellektuelle ressourcer.
  • Elever som er omsorgssvigtede.
  • Elever med utryghedsfølelse i større grupper.
  • Elever som enten har, eller er i fare for at udvikle social fobi.
  • Adfærdsforstyrrelser, tilknytningsforstyrrelser og OCD.
  • Elever hvis følelsesmæssige udvikling er forstyrret.
  • Elever med mindre organiske eller genetiske dysfunktioner, som på denne baggrund fremstår behandlingskrævende.

Vil du i kontakt med os?

Udfyld formularen herunder og vi kontakter dig hurtigst muligt.