Forældresamarbejde

Åbent og kommunikativt samarbejde med bopælen

Samarbejdet omkring børnene

På Natur- og Helhedsskolen har alle børnene en tovholder. Tovholderen har kontakten til vores eksterne samarbejdspartnere omkring det enkelte barn.

En gang om året inviteres samarbejdspartnerne til en statussamtale, hvor alle forhold omkring barnet drøftes. Ligeledes afholdes der skole- hjem samtaler, hvor fagligt, personligt og socialt niveau drøftes sammen med barn og forældre.

Hvis nødvendigt kan der indkaldes til ekstra møder.

Natur- og Helhedsskolen inviterer alle forældre uden børn, til en forældreaften. Her fortæller vi om skoleåret, specielle arrangementer, nye tiltag mm.

I den daglige praksis er sms og mail, den mest anvendt kommunikationsform. Hyppighed og indhold aftales med samarbejdspartnerne til hvert enkelt barn, og kan i perioder varierer.

Vil du i kontakt med os?

Udfyld formularen herunder og vi kontakter dig hurtigst muligt.